Menu Đóng

Kí Tự Đặc Biệt Yên nè trên Wkitext

Chuyên trang Wkitext.Com chuyển đổi tên Yên nè sang kí tự Yên nè như ×͜× Yên nè ❤️.

Thịnh hành

Chữ nhỏ

★Yêⁿ︵ⁿè★

Vòng tròn Hoa

ᰔᩚYêⓃ...Ⓝè✿

Kết hợp 5

Yêηηè×͜×

Chữ thường lớn

Yênnèᥫᩣ

All styles

Hy Lạp

Yêииè

Kiểu số

Yênnè

Latin

YêŃŃè

Thái Lan

Yêภภè

Latin 2

Yênnè

Latin 3

Yêńńè

Tròn tròn thường

Yêⓝⓝè

Vòng tròn Hoa

YêⓃⓃè

Chữ cái in hoa nhỏ

Yêɴɴè

Chữ ngược

Yênnè

Có mũ

Yêղղè

Kết hợp

Yêททè

Kết hợp 2

Yêղղè

Thanh nhạc

Yêռռè

Kết hợp 3

Yêɲɲè

Kết hợp 4

Yêɳɳè

Bốc cháy

Yê๖ۣۜN๖ۣۜNè

In hoa lớn

YêNNè

Chữ thường lớn

Yênnè

Kết hợp 5

Yêηηè

Kết hợp 6

Yêήήè

Hình vuông màu

Yê🅽🅽è

Hình vuông thường

Yê🄽🄽è

To tròn

Yêᑎᑎè

Có ngoặc

Yê⒩⒩è

Tròn sao

YêN꙰N꙰è

Sóng biển

Yên̫n̫è

Kết hợp 7

Yêṅṅè

Ngôi sao dưới

YêN͙N͙è

Sóng biển 2

Yêñ̰ñ̰è

Ngoặc trên dưới

YêN͜͡N͜͡è

Latin 4

Yêŋŋè

Quân bài

Yêꈤꈤè

Kí tự sau

YêN⃟N⃟è

Vòng xoáy

YêN҉N҉è

Zalgo

Yên͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊è

Kí tự sau 2

YêN⃗N⃗è

Mũi tên

YêN͛N͛è

Kí tự sau 3

YêN⃒N⃒è

Kết hợp 8

YêᏁᏁè

Gạch chéo

Yên̸n̸è

Kết hợp 9

Yê₦₦è

Kết hợp 10

Yêղղè

Kiểu nhỏ

Yêᴺᴺè

Có móc

Yêŋŋè

Ngoặc vuông trên

YêN̺͆N̺͆è

Gạch chân

YêN͟N͟è

Gạch chân Full

Yên̲̅n̲̅è

Vuông mỏng

YêN⃣N⃣è

Móc trên

Yên̾n̾è

Vuông kết hợp

Yê[̲̅n̲̅][̲̅n̲̅]è

2 Chấm

Yên̤̈n̤̈è

Đuôi pháo

YêNཽNཽè

Kết hợp 11

YêΠΠè

Stylish 56

YêN҉N҉è

Stylish 57

YêN⃜N⃜è

Stylish 58

Yêℕℕè

Stylish 59

YêN͎N͎è

Stylish 60

YêᏁᏁè

Stylish 61

YêN̐N̐è

Stylish 62

YêNྂNྂè

Stylish 63

YêN༶N༶è

Stylish 67

YêN⃒N⃒è

Vô cùng

YêN∞N∞è

Vô cùng dưới

YêN͚N͚è

Stylish 67

YêN⃒N⃒è

Stylish 68

YêNཽNཽè

Pháo 1

YêN༙N༙è

Sao trên dưới

YêN͓̽N͓̽è

Stylish 71

Yêɴɴè

Mẫu 2

Yêℵℵè

Mũi tên dưới

YêN̝N̝è

Nhật bản

Yê刀刀è

Zalgo 2

YêN҈N҈è

Kết hợp Latin

Yêᘉᘉè

Stylish 77

YêNིNིè

Stylish 78

Yêɲɲè

Stylish 79

YêN͒N͒è

Stylish 80

YêN̬̤̯N̬̤̯è

Stylish 81

Yêภภè

Stylish 82

YêŊŊè

Stylish 83

Yênnè

Tròn đậm

Yê🅝🅝è

Tròn mũ

YêN̥ͦN̥ͦè

Kết hợp 12

Yênnè

Stylish 87

YêN͟͟N͟͟è

Stylish 88

Yêṅṅè

Stylish 89

YêN̆N̆è

Stylish 90

Yêηηè

Stylish 91

YêN̆N̆è

Stylish 92

Yê₦₦è

Mặt cười

YêN̤̮N̤̮è

Stylish 94

YêN⃘N⃘è

Sóng trên

YêN᷈N᷈è

Ngoặc trên

YêN͆N͆è

Stylish 97

YêᏁᏁè

Stylish 98

Yê🄽🄽è

Stylish 99

Yêསསè

Gạch dưới thường

Yên̠n̠è

Gạch chéo 2

YêN̸͟͞N̸͟͞è

Stylish 102

Yê刀̝刀̝è

Chữ nhỏ

Yêⁿⁿè