Menu Đóng

Điều khoản của Wkitext

Điều khoản của Wkitext

Đối với người dùng, khi sử dụng công cụ tạo tên kí tự đặc biệt trên Wkitext thì cần chấp thuận các điều khoản sử dụng mà Wkitext đưa ra như sau:

– Các thông tin hiển thị trên Wkitext, đều được thu thập từ rất nhiều nguồn trên internet chính vì thế khi mọi người sử dụng có ý kiến về bản quyền thì vui lòng liên hệ với ban quản trị của Wkitext.

– Nội dung, trình bài, thiết kế đều được Wkitext đăng ký bản quyền chính vì thế nghiêm cấm sao chép hay phát tán thông tin nội dung trên Wkitext khi chưa có sự đồng ý từ ban quản trị.

– Quảng cáo trên Wkitext, đó chính là nguồn thu nhập chính nhằm giúp cho hệ thống duy trì hoạt động và bổ sung thêm các khoản đầu tư khác nhằm mang đến những ứng dụng mới hơn cho người dùng.

Chính vì thế, các quảng cáo hiển thị trên Wkitext là nguồn kinh phí mà mọi người dùng khi xem sẽ mang đến cho ban quản trị của Wkitext.

– Đối với người dùng khác, không phát tán thông tin, quyền riêng tư, đả kích… những thành viên khác trên hệ thống bình luận của Wkitext gây mất tình đoàn kết giữ các người dùng.

– Các thành viên cũ, có trách nhiệm giúp đỡ và hỗ trợ người dùng mới khi sử dụng công cụ của Wkitext.

– Các thành viên, không quảng bá, phát tán thông tin quảng cáo cũng như giới thiệu Website hay ứng dụng khác trên Wkitext nếu vi phạm sẽ bị cấm tham gia và sử dụng Wkitext vĩnh viễn.

….

Một số điều khoản mới, sẽ được Wkitext cập nhật thêm trong tương lai.

Khi có ý kiến thắc mắc, góp ý hay bất kỳ phản hồi nào vui lòng gửi về Email: Wkitext@gmail.com.