Menu Đóng

34+ Kí Tự Đặc Biệt xx trên Wkitext

2024-06-05 05:34:28 • Chuyên trang Wkitext.Com chuyển đổi tên xx sang kí tự xx như ×͜× (+1150), ×͜× 4 1 (+73), Crush ×͜× (+35), VINRUOK×͜× (+26), Éng Baby×͜× (+14), ×͜× xx ❤️.

Phong cách 1

×͜×

Phong cách 2

×͜× 4 1

Phong cách 3

Crush ×͜×

Phong cách 4

VINRUOK×͜×

Phong cách 5

Éng Baby×͜×

Thịnh hành

Chữ nhỏ

ᰔᩚˣˣ✿

Vòng tròn Hoa

ミ★ⓍⓍ★彡

Kết hợp 5

亗χχϟ

Chữ thường lớn

ᥫᩣxxㅤूाीू

All styles

Hy Lạp

χχ

Kiểu số

xx

Latin

ЖЖ

Thái Lan

א א 

Latin 2

xx

Latin 3

xx

Tròn tròn thường

ⓧⓧ

Vòng tròn Hoa

ⓍⓍ

Chữ cái in hoa nhỏ

xx

Chữ ngược

xx

Có mũ

××

Kết hợp

✘✘

Kết hợp 2

✘✘

Thanh nhạc

✘✘

Kết hợp 3

ჯჯ

Kết hợp 4

✘✘

Bốc cháy

๖ۣۜX๖ۣۜX

In hoa lớn

XX

Chữ thường lớn

xx

Kết hợp 5

χχ

Kết hợp 6

χχ

Hình vuông màu

🆇🆇

Hình vuông thường

🅇🅇

To tròn

᙭᙭

Có ngoặc

⒳⒳

Tròn sao

X꙰X꙰

Sóng biển

x̫x̫

Kết hợp 7

××

Ngôi sao dưới

X͙X͙

Sóng biển 2

x̰̃x̰̃

Ngoặc trên dưới

X͜͡X͜͡

Latin 4

ҳҳ

Quân bài

ꊼꊼ

Kí tự sau

X⃟X⃟

Vòng xoáy

X҉X҉

Zalgo

x̥͕̮̠̦͉̑̉̄̀̚x̥͕̮̠̦͉̑̉̄̀̚

Kí tự sau 2

X⃗X⃗

Mũi tên

X͛X͛

Kí tự sau 3

X⃒X⃒

Kết hợp 8

xx

Gạch chéo

x̸x̸

Kết hợp 9

XX

Kết hợp 10

××

Kiểu nhỏ

ˣˣ

Có móc

ҳҳ

Ngoặc vuông trên

X̺͆X̺͆

Gạch chân

X͟X͟

Gạch chân Full

x̲̅x̲̅

Vuông mỏng

X⃣X⃣

Móc trên

x̾x̾

Vuông kết hợp

[̲̅x̲̅][̲̅x̲̅]

2 Chấm

ẍ̤ẍ̤

Đuôi pháo

XཽXཽ

Kết hợp 11

XX

Stylish 56

X҉X҉

Stylish 57

X⃜X⃜

Stylish 58

XX

Stylish 59

X͎X͎

Stylish 60

メメ

Stylish 61

X̐X̐

Stylish 62

XྂXྂ

Stylish 63

X༶X༶

Stylish 67

X⃒X⃒

Vô cùng

X∞X∞

Vô cùng dưới

X͚X͚

Stylish 67

X⃒X⃒

Stylish 68

XཽXཽ

Pháo 1

X༙X༙

Sao trên dưới

X͓̽X͓̽

Stylish 71

xx

Mẫu 2

✘✘

Mũi tên dưới

X̝X̝

Nhật bản

メメ

Zalgo 2

X҈X҈

Kết hợp Latin

ჯჯ

Stylish 77

XིXི

Stylish 78

ӝӝ

Stylish 79

X͒X͒

Stylish 80

X̬̤̯X̬̤̯

Stylish 81

xx

Stylish 82

ẌẌ

Stylish 83

хх

Tròn đậm

🅧🅧

Tròn mũ

X̥ͦX̥ͦ

Kết hợp 12

xx

Stylish 87

X͟͟X͟͟

Stylish 88

××

Stylish 89

X̆X̆

Stylish 90

xx

Stylish 91

X̆X̆

Stylish 92

XX

Mặt cười

X̤̮X̤̮

Stylish 94

X⃘X⃘

Sóng trên

X᷈X᷈

Ngoặc trên

X͆X͆

Stylish 97

XX

Stylish 98

🅇🅇

Stylish 99

××

Gạch dưới thường

x̠x̠

Gạch chéo 2

X̸͟͞X̸͟͞

Stylish 102

メ̝メ̝

Chữ nhỏ

ˣˣ

1 tìm kiếm Xx gần giống như: xx

×͜×
1150 662
×͜× 4 1
73 10
Crush ×͜×
35 18
VINRUOK×͜×
26 24
Éng Baby×͜×
14 3
×︵×
12 9
xx
6 5
₠X͜͡᙭™
5 4
Đit
4 3
Drake
3 2
HanSo
3 0
Xx
3 2
hân
3 0
Kai
2 1
Nhi vjp
2 0
#HER Mr
1 0
CuLực×͜×➶
1 0
Linh
1 1
Lâm
1 2
MIKEY
1 0
NanㅤMlem
1 0
SấmGrayㅤㅤㅤ╭╮ㅤㅤ ㅤㅤㅤ┃͜┃ㅤㅤ ㅤㅤㅤ┃͜┃
1 0
#Mikay
0 0
Dữ
0 2
Gf
0 0
HẢI
0 1
KuNai
0 0
Quyến NoPro
0 1
QuýtGaming
0 0
Sse
0 0
XuBaby
0 2
crazy guy
0 1
x
0 3
Í
0 2