Menu Đóng

16+ Kí Tự Đặc Biệt Xu trên Wkitext

2024-03-27 01:26:24 • Chuyên trang Wkitext.Com chuyển đổi tên Xu sang kí tự Xu như TL丶XuNoSad✿! (+921), 乂ųÇôйǥŦúą (+42), TL丶XuNoBad✿! (+15), TL丶XuNoCry✿! (+15), TL丶XuNoHack✿! (+9), ×͜× Xu ❤️.

Phong cách 1

TL丶XuNoSad✿!

Phong cách 2

乂ųÇôйǥŦúą

Phong cách 3

TL丶XuNoBad✿!

Phong cách 4

TL丶XuNoCry✿!

Phong cách 5

TL丶XuNoHack✿!

Thịnh hành

Chữ nhỏ

ᥫᩣXᵘㅤूाीू

Vòng tròn Hoa

ミ★XⓊ★彡

Kết hợp 5

✭Xμ☆

Chữ thường lớn

Xuᥫᩣ

All styles

Hy Lạp

Kiểu số

Xu

Latin

Thái Lan

Xย

Latin 2

Latin 3

Tròn tròn thường

Xⓤ

Vòng tròn Hoa

XⓊ

Chữ cái in hoa nhỏ

Xu

Chữ ngược

Xn

Có mũ

Kết hợp

Kết hợp 2

Thanh nhạc

Kết hợp 3

Kết hợp 4

Bốc cháy

X๖ۣۜU

In hoa lớn

XU

Chữ thường lớn

Xu

Kết hợp 5

Kết hợp 6

Hình vuông màu

X🆄

Hình vuông thường

X🅄

To tròn

Xᑌ

Có ngoặc

X⒰

Tròn sao

XU꙰

Sóng biển

Xu̫

Kết hợp 7

Ngôi sao dưới

XU͙

Sóng biển 2

Xṵ̃

Ngoặc trên dưới

XU͜͡

Latin 4

Quân bài

Xꀎ

Kí tự sau

XU⃟

Vòng xoáy

XU҉

Zalgo

Xu̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈

Kí tự sau 2

XU⃗

Mũi tên

XU͛

Kí tự sau 3

XU⃒

Kết hợp 8

Xu

Gạch chéo

Xu̸

Kết hợp 9

XU

Kết hợp 10

Kiểu nhỏ

Xᵁ

Có móc

Ngoặc vuông trên

XU̺͆

Gạch chân

XU͟

Gạch chân Full

Xu̲̅

Vuông mỏng

XU⃣

Móc trên

Xu̾

Vuông kết hợp

X[̲̅u̲̅]

2 Chấm

Xṳ̈

Đuôi pháo

XUཽ

Kết hợp 11

XU

Stylish 56

XU҉

Stylish 57

XU⃜

Stylish 58

XU

Stylish 59

XU͎

Stylish 60

XᏌ

Stylish 61

XU̐

Stylish 62

XUྂ

Stylish 63

XU༶

Stylish 67

XU⃒

Vô cùng

XU∞

Vô cùng dưới

XU͚

Stylish 67

XU⃒

Stylish 68

XUཽ

Pháo 1

XU༙

Sao trên dưới

XU͓̽

Stylish 71

Xᴜ

Mẫu 2

Xṳ

Mũi tên dưới

XU̝

Nhật bản

Xu

Zalgo 2

XU҈

Kết hợp Latin

Xᕰ

Stylish 77

XUི

Stylish 78

Xự

Stylish 79

XU͒

Stylish 80

XU̬̤̯

Stylish 81

Xย

Stylish 82

XỰ

Stylish 83

Tròn đậm

X🅤

Tròn mũ

XU̥ͦ

Kết hợp 12

X☋

Stylish 87

XU͟͟

Stylish 88

Stylish 89

XŬ

Stylish 90

Stylish 91

XŬ

Stylish 92

XU

Mặt cười

XṲ̮

Stylish 94

XU⃘

Sóng trên

XU᷈

Ngoặc trên

XU͆

Stylish 97

XU

Stylish 98

X🅄

Stylish 99

Xມ

Gạch dưới thường

Xu̠

Gạch chéo 2

XU̸͟͞

Stylish 102

Xu̝

Chữ nhỏ

Xᵘ

2 tìm kiếm Xu gần giống như: xu, xù

TL丶XuNoSad✿!
921 720
乂ųÇôйǥŦúą
42 17
TL丶XuNoBad✿!
15 2
TL丶XuNoCry✿!
15 4
TL丶XuNoHack✿!
9 2
TL丶XuNoHappy✿!
9 0
TL丶XuNoHugry✿!
9 3
XuYangHồ..!
9 4
TL丶XuNoHot✿!
7 2
✎тʟ︵⁹¹×U͟◇
7 0
メ̝u ┊ cutewa^^
6 1
Xu
5 1
Xu Vợ Phèo
2 2
1 0
Muối
0 1
Trang
0 0