Menu Đóng

4+ Kí Tự Đặc Biệt Ty trên Wkitext

2024-03-24 23:08:41 • Chuyên trang Wkitext.Com chuyển đổi tên Ty sang kí tự Ty như (+0), *•.¸♡ᵗỷ★彡 (+0), тý︵²ᵏ³ (+0), тý︵❻❾ (+0), ×͜× Ty ❤️.

Phong cách 1

Phong cách 2

*•.¸♡ᵗỷ★彡

Phong cách 3

тý︵²ᵏ³

Phong cách 4

тý︵❻❾

Thịnh hành

Chữ nhỏ

亗Tʸϟ

Vòng tròn Hoa

ᰔᩚTⓎ✿

Kết hợp 5

Tγᵗⁱᵏᵗᵒᵏ

Chữ thường lớn

亗•Ty✿᭄

All styles

Hy Lạp

Kiểu số

Ty

Latin

Thái Lan

Tץ 

Latin 2

Tÿ

Latin 3

Tròn tròn thường

Tⓨ

Vòng tròn Hoa

TⓎ

Chữ cái in hoa nhỏ

Chữ ngược

Có mũ

Kết hợp

Kết hợp 2

Thanh nhạc

Tყ

Kết hợp 3

Kết hợp 4

Bốc cháy

T๖ۣۜY

In hoa lớn

TY

Chữ thường lớn

Ty

Kết hợp 5

Kết hợp 6

Hình vuông màu

T🆈

Hình vuông thường

T🅈

To tròn

TY

Có ngoặc

T⒴

Tròn sao

TY꙰

Sóng biển

Ty̫

Kết hợp 7

Ngôi sao dưới

TY͙

Sóng biển 2

Tỹ̰

Ngoặc trên dưới

TY͜͡

Latin 4

Tყ

Quân bài

Tꌩ

Kí tự sau

TY⃟

Vòng xoáy

TY҉

Zalgo

Ty͉̝͖̻̯ͮ̒̂ͮ͋ͫͨ

Kí tự sau 2

TY⃗

Mũi tên

TY͛

Kí tự sau 3

TY⃒

Kết hợp 8

TᎽ

Gạch chéo

Ty̸

Kết hợp 9

Kết hợp 10

Kiểu nhỏ

Tᵞ

Có móc

Ngoặc vuông trên

TY̺͆

Gạch chân

TY͟

Gạch chân Full

Ty̲̅

Vuông mỏng

TY⃣

Móc trên

Ty̾

Vuông kết hợp

T[̲̅y̲̅]

2 Chấm

Tÿ̤

Đuôi pháo

TYཽ

Kết hợp 11

Stylish 56

TY҉

Stylish 57

TY⃜

Stylish 58

TᎽ

Stylish 59

TY͎

Stylish 60

TᎩ

Stylish 61

TY̐

Stylish 62

TYྂ

Stylish 63

TY༶

Stylish 67

TY⃒

Vô cùng

TY∞

Vô cùng dưới

TY͚

Stylish 67

TY⃒

Stylish 68

TYཽ

Pháo 1

TY༙

Sao trên dưới

TY͓̽

Stylish 71

Mẫu 2

T⑂

Mũi tên dưới

TY̝

Nhật bản

Tリ

Zalgo 2

TY҈

Kết hợp Latin

T૪

Stylish 77

TYི

Stylish 78

Stylish 79

TY͒

Stylish 80

TY̬̤̯

Stylish 81

Ty

Stylish 82

Stylish 83

Ty

Tròn đậm

T🅨

Tròn mũ

TY̥ͦ

Kết hợp 12

Stylish 87

TY͟͟

Stylish 88

Stylish 89

TY̆

Stylish 90

Stylish 91

TY̆

Stylish 92

Mặt cười

TY̤̮

Stylish 94

TY⃘

Sóng trên

TY᷈

Ngoặc trên

TY͆

Stylish 97

TᎽ

Stylish 98

T🅈

Stylish 99

Gạch dưới thường

Ty̠

Gạch chéo 2

TY̸͟͞

Stylish 102

Tリ̝

Chữ nhỏ

3 tìm kiếm Ty gần giống như: tý , tý, tỷ

0 0
*•.¸♡ᵗỷ★彡
0 0
тý︵²ᵏ³
0 0
тý︵❻❾
0 0