Menu Đóng

2+ Kí Tự Đặc Biệt Tq trên Wkitext

2024-02-24 03:18:47 • Chuyên trang Wkitext.Com chuyển đổi tên Tq sang kí tự Tq như TQ (+0), тq (+0), ×͜× Tq ❤️.

Phong cách 1

TQ

Phong cách 2

тq

Thịnh hành

Chữ nhỏ

亗Tᵠϟ

Vòng tròn Hoa

ᰔᩚTⓆ✿

Kết hợp 5

★Tq★

Chữ thường lớn

ミ★Tq★彡

All styles

Hy Lạp

Tq

Kiểu số

Tq

Latin

TQ

Thái Lan

Tợ

Latin 2

Tq

Latin 3

Tq

Tròn tròn thường

Tⓠ

Vòng tròn Hoa

TⓆ

Chữ cái in hoa nhỏ

TQ

Chữ ngược

Tb

Có mũ

Kết hợp

Kết hợp 2

TQ

Thanh nhạc

TQ

Kết hợp 3

TQ

Kết hợp 4

TQ

Bốc cháy

T๖ۣۜQ

In hoa lớn

TQ

Chữ thường lớn

Tq

Kết hợp 5

Tq

Kết hợp 6

Tq

Hình vuông màu

T🆀

Hình vuông thường

T🅀

To tròn

Tᑫ

Có ngoặc

T⒬

Tròn sao

TQ꙰

Sóng biển

Tq̫

Kết hợp 7

Ngôi sao dưới

TQ͙

Sóng biển 2

Tq̰̃

Ngoặc trên dưới

TQ͜͡

Latin 4

Quân bài

Tꆰ

Kí tự sau

TQ⃟

Vòng xoáy

TQ҉

Zalgo

Tq̥̳̭̘̳͔̹̄ͫ̔̌ͭ̿̓ͅ

Kí tự sau 2

TQ⃗

Mũi tên

TQ͛

Kí tự sau 3

TQ⃒

Kết hợp 8

Tq

Gạch chéo

Tq̸

Kết hợp 9

TQ

Kết hợp 10

Kiểu nhỏ

Tᵟ

Có móc

Ngoặc vuông trên

TQ̺͆

Gạch chân

TQ͟

Gạch chân Full

Tq̲̅

Vuông mỏng

TQ⃣

Móc trên

Tq̾

Vuông kết hợp

T[̲̅q̲̅]

2 Chấm

Tq̤̈

Đuôi pháo

TQཽ

Kết hợp 11

TQ

Stylish 56

TQ҉

Stylish 57

TQ⃜

Stylish 58

Tℚ

Stylish 59

TQ͎

Stylish 60

TᏄ

Stylish 61

TQ̐

Stylish 62

TQྂ

Stylish 63

TQ༶

Stylish 67

TQ⃒

Vô cùng

TQ∞

Vô cùng dưới

TQ͚

Stylish 67

TQ⃒

Stylish 68

TQཽ

Pháo 1

TQ༙

Sao trên dưới

TQ͓̽

Stylish 71

Mẫu 2

Mũi tên dưới

TQ̝

Nhật bản

Tq

Zalgo 2

TQ҈

Kết hợp Latin

TႳ

Stylish 77

TQི

Stylish 78

Stylish 79

TQ͒

Stylish 80

TQ̬̤̯

Stylish 81

Tợ

Stylish 82

TQ

Stylish 83

Tq

Tròn đậm

T🅠

Tròn mũ

TQ̥ͦ

Kết hợp 12

Tq

Stylish 87

TQ͟͟

Stylish 88

Tq

Stylish 89

TQ̆

Stylish 90

Stylish 91

TQ̆

Stylish 92

TQ

Mặt cười

TQ̤̮

Stylish 94

TQ⃘

Sóng trên

TQ᷈

Ngoặc trên

TQ͆

Stylish 97

TQ

Stylish 98

T🅀

Stylish 99

Tq

Gạch dưới thường

Tq̠

Gạch chéo 2

TQ̸͟͞

Stylish 102

Tq̝

Chữ nhỏ

Tᵠ

1 tìm kiếm Tq gần giống như: tq

TQ
0 0
тq
0 0