Menu Đóng

Kí Tự Đặc Biệt ngân nè trên Wkitext

2024-06-20 08:39:28 • Chuyên trang Wkitext.Com chuyển đổi tên ngân nè sang kí tự ngân nè như ×͜× ngân nè ❤️.

Thịnh hành

Chữ nhỏ

ⁿᵍâⁿⁿè×͜×

Vòng tròn Hoa

亗•ⓃⒼâⓃⓃè✿᭄

Kết hợp 5

ηɠâηηèᥫᩣ

Chữ thường lớn

★ngân︵nè★

All styles

Hy Lạp

иɢâииè

Kiểu số

n9ânnè

Latin

ŃĞâŃŃè

Thái Lan

ภﻮ âภภè

Latin 2

nġânnè

Latin 3

ńgâńńè

Tròn tròn thường

ⓝⓖâⓝⓝè

Vòng tròn Hoa

ⓃⒼâⓃⓃè

Chữ cái in hoa nhỏ

ɴԍâɴɴè

Chữ ngược

nɓânnè

Có mũ

ղℊâղղè

Kết hợp

ทջâททè

Kết hợp 2

ղɕâղղè

Thanh nhạc

ռɠâռռè

Kết hợp 3

ɲɠâɲɲè

Kết hợp 4

ɳɡâɳɳè

Bốc cháy

๖ۣۜN๖ۣۜGâ๖ۣۜN๖ۣۜNè

In hoa lớn

NGâNNè

Chữ thường lớn

ngânnè

Kết hợp 5

ηɠâηηè

Kết hợp 6

ήɠâήήè

Hình vuông màu

🅽🅶â🅽🅽è

Hình vuông thường

🄽🄶â🄽🄽è

To tròn

ᑎGâᑎᑎè

Có ngoặc

⒩⒢â⒩⒩è

Tròn sao

N꙰G꙰âN꙰N꙰è

Sóng biển

n̫g̫ân̫n̫è

Kết hợp 7

ṅɢâṅṅè

Ngôi sao dưới

N͙G͙âN͙N͙è

Sóng biển 2

ñ̰g̰̃âñ̰ñ̰è

Ngoặc trên dưới

N͜͡G͜͡âN͜͡N͜͡è

Latin 4

ŋɠâŋŋè

Quân bài

ꈤꁅâꈤꈤè

Kí tự sau

N⃟G⃟âN⃟N⃟è

Vòng xoáy

N҉G҉âN҉N҉è

Zalgo

n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊g͎͚̥͎͔͕ͥ̿ân͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊n͉̠̙͉̗̺̋̋̔ͧ̊è

Kí tự sau 2

N⃗G⃗âN⃗N⃗è

Mũi tên

N͛G͛âN͛N͛è

Kí tự sau 3

N⃒G⃒âN⃒N⃒è

Kết hợp 8

ᏁᎶâᏁᏁè

Gạch chéo

n̸g̸ân̸n̸è

Kết hợp 9

₦Gâ₦₦è

Kết hợp 10

ղցâղղè

Kiểu nhỏ

ᴺᴳâᴺᴺè

Có móc

ŋɠâŋŋè

Ngoặc vuông trên

N̺͆G̺͆âN̺͆N̺͆è

Gạch chân

N͟G͟âN͟N͟è

Gạch chân Full

n̲̅g̲̅ân̲̅n̲̅è

Vuông mỏng

N⃣G⃣âN⃣N⃣è

Móc trên

n̾g̾ân̾n̾è

Vuông kết hợp

[̲̅n̲̅][̲̅g̲̅]â[̲̅n̲̅][̲̅n̲̅]è

2 Chấm

n̤̈g̤̈ân̤̈n̤̈è

Đuôi pháo

NཽGཽâNཽNཽè

Kết hợp 11

ΠGâΠΠè

Stylish 56

N҉G҉âN҉N҉è

Stylish 57

N⃜G⃜âN⃜N⃜è

Stylish 58

ℕᎶâℕℕè

Stylish 59

N͎G͎âN͎N͎è

Stylish 60

ᏁᎶâᏁᏁè

Stylish 61

N̐G̐âN̐N̐è

Stylish 62

NྂGྂâNྂNྂè

Stylish 63

N༶G༶âN༶N༶è

Stylish 67

N⃒G⃒âN⃒N⃒è

Vô cùng

N∞G∞âN∞N∞è

Vô cùng dưới

N͚G͚âN͚N͚è

Stylish 67

N⃒G⃒âN⃒N⃒è

Stylish 68

NཽGཽâNཽNཽè

Pháo 1

N༙G༙âN༙N༙è

Sao trên dưới

N͓̽G͓̽âN͓̽N͓̽è

Stylish 71

ɴɢâɴɴè

Mẫu 2

ℵ❡âℵℵè

Mũi tên dưới

N̝G̝âN̝N̝è

Nhật bản

刀gâ刀刀è

Zalgo 2

N҈G҈âN҈N҈è

Kết hợp Latin

ᘉᘐâᘉᘉè

Stylish 77

NིGིâNིNིè

Stylish 78

ɲɠâɲɲè

Stylish 79

N͒G͒âN͒N͒è

Stylish 80

N̬̤̯G̬̤̯âN̬̤̯N̬̤̯è

Stylish 81

ภgâภภè

Stylish 82

ŊᎶâŊŊè

Stylish 83

ngânnè

Tròn đậm

🅝🅖â🅝🅝è

Tròn mũ

N̥ͦG̥ͦâN̥ͦN̥ͦè

Kết hợp 12

ngânnè

Stylish 87

N͟͟G͟͟âN͟͟N͟͟è

Stylish 88

ṅɢâṅṅè

Stylish 89

N̆ĞâN̆N̆è

Stylish 90

ηɡâηηè

Stylish 91

N̆ĞâN̆N̆è

Stylish 92

₦Gâ₦₦è

Mặt cười

N̤̮G̤̮âN̤̮N̤̮è

Stylish 94

N⃘G⃘âN⃘N⃘è

Sóng trên

N᷈G᷈âN᷈N᷈è

Ngoặc trên

N͆G͆âN͆N͆è

Stylish 97

ᏁᎶâᏁᏁè

Stylish 98

🄽🄶â🄽🄽è

Stylish 99

སgâསསè

Gạch dưới thường

n̠g̠ân̠n̠è

Gạch chéo 2

N̸͟͞G̸͟͞âN̸͟͞N̸͟͞è

Stylish 102

刀̝g̝â刀̝刀̝è

Chữ nhỏ

ⁿᵍâⁿⁿè