Menu Đóng

Kí Tự Đặc Biệt Duệ trên Wkitext

Chuyên trang Wkitext.Com chuyển đổi tên Duệ sang kí tự Duệ như ×͜× Duệ ❤️.

Thịnh hành

Chữ nhỏ

★Dᵘệ★

Vòng tròn Hoa

DⓊệ×͜×

Kết hợp 5

亗•Dμệ✿᭄

Chữ thường lớn

ᰔᩚDuệ✿

All styles

Hy Lạp

Dυệ

Kiểu số

Duệ

Latin

DÚệ

Thái Lan

Dยệ

Latin 2

Düệ

Latin 3

Dúệ

Tròn tròn thường

Dⓤệ

Vòng tròn Hoa

DⓊệ

Chữ cái in hoa nhỏ

Duệ

Chữ ngược

Dnệ

Có mũ

Dմệ

Kết hợp

Dųệ

Kết hợp 2

Dʊệ

Thanh nhạc

Dυệ

Kết hợp 3

Dυệ

Kết hợp 4

Dʉệ

Bốc cháy

D๖ۣۜUệ

In hoa lớn

DUệ

Chữ thường lớn

Duệ

Kết hợp 5

Dμệ

Kết hợp 6

Dύệ

Hình vuông màu

D🆄ệ

Hình vuông thường

D🅄ệ

To tròn

Dᑌệ

Có ngoặc

D⒰ệ

Tròn sao

DU꙰ệ

Sóng biển

Du̫ệ

Kết hợp 7

Dȗệ

Ngôi sao dưới

DU͙ệ

Sóng biển 2

Dṵ̃ệ

Ngoặc trên dưới

DU͜͡ệ

Latin 4

Dųệ

Quân bài

Dꀎệ

Kí tự sau

DU⃟ệ

Vòng xoáy

DU҉ệ

Zalgo

Du̟͎̲͕̼̳͉̲ͮͫͭ̋ͭ͛ͣ̈ệ

Kí tự sau 2

DU⃗ệ

Mũi tên

DU͛ệ

Kí tự sau 3

DU⃒ệ

Kết hợp 8

Duệ

Gạch chéo

Du̸ệ

Kết hợp 9

DUệ

Kết hợp 10

Dմệ

Kiểu nhỏ

Dᵁệ

Có móc

Dųệ

Ngoặc vuông trên

DU̺͆ệ

Gạch chân

DU͟ệ

Gạch chân Full

Du̲̅ệ

Vuông mỏng

DU⃣ệ

Móc trên

Du̾ệ

Vuông kết hợp

D[̲̅u̲̅]ệ

2 Chấm

Dṳ̈ệ

Đuôi pháo

DUཽệ

Kết hợp 11

DUệ

Stylish 56

DU҉ệ

Stylish 57

DU⃜ệ

Stylish 58

DUệ

Stylish 59

DU͎ệ

Stylish 60

DᏌệ

Stylish 61

DU̐ệ

Stylish 62

DUྂệ

Stylish 63

DU༶ệ

Stylish 67

DU⃒ệ

Vô cùng

DU∞ệ

Vô cùng dưới

DU͚ệ

Stylish 67

DU⃒ệ

Stylish 68

DUཽệ

Pháo 1

DU༙ệ

Sao trên dưới

DU͓̽ệ

Stylish 71

Dᴜệ

Mẫu 2

Dṳệ

Mũi tên dưới

DU̝ệ

Nhật bản

Duệ

Zalgo 2

DU҈ệ

Kết hợp Latin

Dᕰệ

Stylish 77

DUིệ

Stylish 78

Dựệ

Stylish 79

DU͒ệ

Stylish 80

DU̬̤̯ệ

Stylish 81

Dยệ

Stylish 82

DỰệ

Stylish 83

Dυệ

Tròn đậm

D🅤ệ

Tròn mũ

DU̥ͦệ

Kết hợp 12

D☋ệ

Stylish 87

DU͟͟ệ

Stylish 88

Dȗệ

Stylish 89

DŬệ

Stylish 90

Dմệ

Stylish 91

DŬệ

Stylish 92

DUệ

Mặt cười

DṲ̮ệ

Stylish 94

DU⃘ệ

Sóng trên

DU᷈ệ

Ngoặc trên

DU͆ệ

Stylish 97

DUệ

Stylish 98

D🅄ệ

Stylish 99

Dມệ

Gạch dưới thường

Du̠ệ

Gạch chéo 2

DU̸͟͞ệ

Stylish 102

Du̝ệ

Chữ nhỏ

Dᵘệ