Menu Đóng

2+ Kí Tự Đặc Biệt BL trên Wkitext

2024-07-03 04:07:53 • Chuyên trang Wkitext.Com chuyển đổi tên BL sang kí tự BL như ʙʟ (+0), Ᏸl (+0), ×͜× BL ❤️.

Phong cách 1

ʙʟ

Phong cách 2

Ᏸl

Thịnh hành

Chữ nhỏ

亗BLϟ

Vòng tròn Hoa

꧁༒•BL•༒꧂

Kết hợp 5

ᥫᩣBLㅤूाीू

Chữ thường lớn

★BL★

All styles

Hy Lạp

BL

Kiểu số

BL

Latin

BL

Thái Lan

BL

Latin 2

BL

Latin 3

BL

Tròn tròn thường

BL

Vòng tròn Hoa

BL

Chữ cái in hoa nhỏ

BL

Chữ ngược

BL

Có mũ

BL

Kết hợp

BL

Kết hợp 2

BL

Thanh nhạc

BL

Kết hợp 3

BL

Kết hợp 4

BL

Bốc cháy

BL

In hoa lớn

BL

Chữ thường lớn

BL

Kết hợp 5

BL

Kết hợp 6

BL

Hình vuông màu

BL

Hình vuông thường

BL

To tròn

BL

Có ngoặc

BL

Tròn sao

BL

Sóng biển

BL

Kết hợp 7

BL

Ngôi sao dưới

BL

Sóng biển 2

BL

Ngoặc trên dưới

BL

Latin 4

BL

Quân bài

BL

Kí tự sau

BL

Vòng xoáy

BL

Zalgo

BL

Kí tự sau 2

BL

Mũi tên

BL

Kí tự sau 3

BL

Kết hợp 8

BL

Gạch chéo

BL

Kết hợp 9

BL

Kết hợp 10

BL

Kiểu nhỏ

BL

Có móc

BL

Ngoặc vuông trên

BL

Gạch chân

BL

Gạch chân Full

BL

Vuông mỏng

BL

Móc trên

BL

Vuông kết hợp

BL

2 Chấm

BL

Đuôi pháo

BL

Kết hợp 11

BL

Stylish 56

BL

Stylish 57

BL

Stylish 58

BL

Stylish 59

BL

Stylish 60

BL

Stylish 61

BL

Stylish 62

BL

Stylish 63

BL

Stylish 67

BL

Vô cùng

BL

Vô cùng dưới

BL

Stylish 67

BL

Stylish 68

BL

Pháo 1

BL

Sao trên dưới

BL

Stylish 71

BL

Mẫu 2

BL

Mũi tên dưới

BL

Nhật bản

BL

Zalgo 2

BL

Kết hợp Latin

BL

Stylish 77

BL

Stylish 78

BL

Stylish 79

BL

Stylish 80

BL

Stylish 81

BL

Stylish 82

BL

Stylish 83

BL

Tròn đậm

BL

Tròn mũ

BL

Kết hợp 12

BL

Stylish 87

BL

Stylish 88

BL

Stylish 89

BL

Stylish 90

BL

Stylish 91

BL

Stylish 92

BL

Mặt cười

BL

Stylish 94

BL

Sóng trên

BL

Ngoặc trên

BL

Stylish 97

BL

Stylish 98

BL

Stylish 99

BL

Gạch dưới thường

BL

Gạch chéo 2

BL

Stylish 102

BL

Chữ nhỏ

BL

1 tìm kiếm BL gần giống như: bl

ʙʟ
0 0
Ᏸl
0 0