Menu Đóng

Kí Tự Đặc Biệt bé út trên Wkitext

2023-11-06 14:03:49 • Chuyên trang Wkitext.Com chuyển đổi tên bé út sang kí tự bé út như ×͜× bé út ❤️.

Thịnh hành

Chữ nhỏ

ᥫᩣᵇé__úᵗㅤूाीू

Vòng tròn Hoa

ⒷéúⓉ×͜×

Kết hợp 5

βéúτᵗⁱᵏᵗᵒᵏ

Chữ thường lớn

亗bé*útϟ

All styles

Hy Lạp

вéúт

Kiểu số

8éú7

Latin

ßéúŤ

Thái Lan

๒éút

Latin 2

béút

Latin 3

béút

Tròn tròn thường

ⓑéúⓣ

Vòng tròn Hoa

ⒷéúⓉ

Chữ cái in hoa nhỏ

ʙéúт

Chữ ngược

béúʇ

Có mũ

ҍéúէ

Kết hợp

ßéúՇ

Kết hợp 2

βéúζ

Thanh nhạc

ɓéúŧ

Kết hợp 3

ßéúʈ

Kết hợp 4

ßéúʈ

Bốc cháy

๖ۣۜBéú๖ۣۜT

In hoa lớn

BéúT

Chữ thường lớn

béút

Kết hợp 5

βéúτ

Kết hợp 6

βéúτ

Hình vuông màu

🅱éú🆃

Hình vuông thường

🄱éú🅃

To tròn

ᗷéúT

Có ngoặc

⒝éú⒯

Tròn sao

B꙰éúT꙰

Sóng biển

b̫éút̫

Kết hợp 7

ɞéúṭ

Ngôi sao dưới

B͙éúT͙

Sóng biển 2

b̰̃éút̰̃

Ngoặc trên dưới

B͜͡éúT͜͡

Latin 4

ცéúɬ

Quân bài

ꌃéú꓄

Kí tự sau

B⃟éúT⃟

Vòng xoáy

B҉éúT҉

Zalgo

b͎̣̫͈̥̗͒͌̃͑̔̾ͅéút̘̟̼̉̈́͐͋͌̊

Kí tự sau 2

B⃗éúT⃗

Mũi tên

B͛éúT͛

Kí tự sau 3

B⃒éúT⃒

Kết hợp 8

béúᏆ

Gạch chéo

b̸éút̸

Kết hợp 9

BéúŦ

Kết hợp 10

ҍéúԵ

Kiểu nhỏ

ᴮéúᵀ

Có móc

ɓéúţ

Ngoặc vuông trên

B̺͆éúT̺͆

Gạch chân

B͟éúT͟

Gạch chân Full

b̲̅éút̲̅

Vuông mỏng

B⃣éúT⃣

Móc trên

b̾éút̾

Vuông kết hợp

[̲̅b̲̅]éú[̲̅t̲̅]

2 Chấm

b̤̈éúẗ̤

Đuôi pháo

BཽéúTཽ

Kết hợp 11

βéúT

Stylish 56

B҉éúT҉

Stylish 57

B⃜éúT⃜

Stylish 58

ℬéúᏆ

Stylish 59

B͎éúT͎

Stylish 60

ᏰéúᎿ

Stylish 61

B̐éúT̐

Stylish 62

BྂéúTྂ

Stylish 63

B༶éúT༶

Stylish 67

B⃒éúT⃒

Vô cùng

B∞éúT∞

Vô cùng dưới

B͚éúT͚

Stylish 67

B⃒éúT⃒

Stylish 68

BཽéúTཽ

Pháo 1

B༙éúT༙

Sao trên dưới

B͓̽éúT͓̽

Stylish 71

ʙéúᴛ

Mẫu 2

♭éúт

Mũi tên dưới

B̝éúT̝

Nhật bản

乃éúイ

Zalgo 2

B҈éúT҈

Kết hợp Latin

ᕊéúƮ

Stylish 77

BིéúTི

Stylish 78

ɓéúʈ

Stylish 79

B͒éúT͒

Stylish 80

B̬̤̯éúT̬̤̯

Stylish 81

๒éút

Stylish 82

ᗷéúŦ

Stylish 83

вéúт

Tròn đậm

🅑éú🅣

Tròn mũ

B̥ͦéúT̥ͦ

Kết hợp 12

♭éú☨

Stylish 87

B͟͟éúT͟͟

Stylish 88

ɞéúṭ

Stylish 89

B̆éúT̆

Stylish 90

ɓéúϯ

Stylish 91

B̆éúT̆

Stylish 92

BéúŦ

Mặt cười

B̤̮éúT̤̮

Stylish 94

B⃘éúT⃘

Sóng trên

B᷈éúT᷈

Ngoặc trên

B͆éúT͆

Stylish 97

ᏰéúT

Stylish 98

🄱éú🅃

Stylish 99

๖éú₮

Gạch dưới thường

b̠éút̠

Gạch chéo 2

B̸͟͞éúT̸͟͞

Stylish 102

乃̝éúイ̝

Chữ nhỏ

ᵇéúᵗ

1 tìm kiếm Bé út gần giống như: bé Út